دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۵:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • کد خبر : ۹۳۸۶
مصاحبه رئیس شورا در خصوص روند پیشرفت پروژه های عمرانی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0